Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

E-tjänst förenklar orosanmälan för barn och unga som far illa

Har du kännedom om eller misstänker att ett barn eller ungdom, folkbokförd i Växjö kommun, far illa? Då kan du numera göra en så kallad orosanmälan via en e-tjänst. E-tjänsten kan även användas av den som i sitt arbete kommer i kontakt med barn som far illa och som då också enligt lag är skyldig att göra en anmälan.

Vi har alla ett ansvar för att barn och unga inte ska fara illa och Socialtjänstlagen uppmanar var och en att förmedla till socialtjänsten om man får kännedom om eller på något sätt misstänker ett barn eller ungdom inte får tillräcklig omsorg. Socialtjänsten är då skyldig att undersöka och göra en bedömning om och i så fall vilka, insatser som ska göras.

För att göra det enklare att göra en anmälan har Växjö kommun nu infört en e-tjänst för orosanmälan för barn och unga folkbokförda i Växjö kommun. E-tjänsten, som är tillgänglig dygnet runt, ökar också rättssäkerheten vid hantering av orosanmälningar och ger bättre återkoppling på beslut till anmälaren, som är tjänsteman.

E-tjänsten kan användas av privatpersoner och av den som i sitt jobb kommer i kontakt med barn och ungdom, folkbokförd i Växjö kommun, som far illa. Den som i sitt jobb kommer i kontakt med barn och ungdomar som far illa är enligt lag skyldig att göra en anmälan till socialtjänsten.

Du kan läsa mer på sidan om barn och unga som far illa.

E-tjänsten orosanmälan för barn och unga som far illa. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 3 februari 2020