Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny inriktning av daglig verksamhet

Omsorgsnämnden tog på onsdagen ett inriktningsbeslut om ett nytt sätt att jobba med daglig verksamhet i Växjö kommun. Beslutet tas för att på sikt möta ett ökat behov av insatsen daglig verksamhet.

Inriktningen är att samla den dagliga verksamheten i större enheter som skapar fler platser, i kombination med fler platser i företag och att ett antal mindre enheter finns kvar. På ett centrum för daglig verksamhet kommer det finnas olika inriktningar och verksamheter som håller till i egna lokaler, men med gemensamma lösningar för kök, toaletter och omklädningsrum.

De huvudsakliga skälen för behov av ny inriktning för daglig verksamhet är att prognoser visar att fler omsorgstagare kommer att ha behov av insatsen inom några år. Genom att samla daglig verksamhet på en adress kan Växjö kommun säkerställa att alla som har rätt till insatsen får tillgång till daglig verksamhet.

Förändringen förväntas också ge fler positiva effekter i form av färre resor mellan daglig verksamhet och där omsorgstagare bor, större möjlighet till fler aktiviteter och att jobba fler timmar om omsorgstagaren önskar.

Inriktningsbeslutet innebär att en fördjupad utredning med fokus på ekonomiska konsekvenser genomförs under 2020. En faktisk förändring sker successivt i samband med att hyresavtal löper ut och kommer ske på ett sådant sätt att det inte skapar oro hos omsorgstagarna.

Om daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en rättighet för personer med funktionsnedsättning som tillhör personkrets 1 och 2 enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) Rättigheten gäller för de personer som är i yrkesverksam ålder upp till 67 år.

Daglig verksamhet finns både som gruppverksamhet och som individuell verksamhet. All daglig verksamhet är bemannad med personal eller handledare. Målet med daglig verksamhet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning, bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället.

Senast uppdaterad: 20 februari 2020