Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Förslag på garanti för äldres tillgång till anpassat boende ska tas fram

Kommunstyrelsen beslutade idag att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp som ska ta fram ett förslag på hur en lokal modell för garanti för äldres tillgång till anpassat boende kan se ut.

2019 gjordes en utredning som visade olika möjligheter på hur en lokal modell skulle kunna se ut. Förslagen från utredningen kommer nu att ligga till grund för arbetsgruppens fortsatta arbete.

- Ingen annan kommun har ännu beslutat om att införa bostadsgaranti för äldre som inte bara innefattar särskilt boende. Det visar på frågans komplexitet men vi vill försöka hitta ett sätt att öka tryggheten för äldre samtidigt som vi tar fram nya hållbara lösningar för en bra välfärd, säger Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande (M).

Sverige står inför omfattande demografiska utmaningar. Vi lever allt längre och gruppen äldre blir större än vad den tidigare varit. Det ställer höga krav på kommunerna när det gäller bostadsförsörjning och nya lösningar behövs för att klara av att upprätthålla välfärden.

Vilka som ska ingå i arbetsgruppen kommer att tas på kommande kommunstyrelse. Beslut om eventuell modell beräknas tas av kommunstyrelsen under hösten 2020.

Senast uppdaterad: 10 mars 2020