Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun hjälper till – producerar efterfrågad skyddsutrustning till vården

Det råder brist på skyddsutrustning inom vård och omsorg. För att avhjälpa bristen kommer arbetsmarknadsanställda, deltagare i daglig verksamhet och personer som tar emot ekonomiskt bistånd att producera skyddsutrustning.

Förvaltningen för arbete och välfärd har fått i uppdrag att personer i aktivering[1], arbetsmarknadsanställda och deltagare i daglig verksamhet (där det passar med deltagarnas behov och verksamheten) ska bidra i produktionen av skyddsutrustning till vård och omsorg. Nu påbörjar förvaltningen sin planering för hur uppdraget ska genomföras.

– Just nu är det en extraordinär situation och alla behöver hjälpas åt. En trång sektor i krishanteringen är skyddsutrustning. Personer som tar emot bidrag kan avlasta vård och omsorg med att producera skyddsutrustning. Allt vi bidrar med kan vara livsavgörande, säger Oliver Rosengren (M), ordförande nämnden för arbete och välfärd.

Sjukvården har hittat alternativ som fungerar och möter smittskyddskraven, exempelvis visir av overheadpapper. Vilken typ av skyddsutrustning som ska tillverkas och hur det ska gå till kommer nu förvaltningen att undersöka i samverkan med vård och omsorg.

För mer information

Oliver Rosengren (M), ordförande nämnden för arbete och välfärd, 072-300 55 77

[1] Aktiviering = den motprestation som personer som tar emot ekonomiskt bistånd deltar i. Det är i huvudsak kompetenshöjande insatser, men i denna extraordinära situation kommer verksamheten även bistå till krishanteringen.

Senast uppdaterad: 2 mars 2022