Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Beslut om utdrag ur belastningsregistret inom omsorgen

Kommunstyrelsen beslutade idag att omsorgsförvaltningen, vid exceptionella förhållanden i samband med coronaviruset, ska kunna göras avsteg från rutinen för begäran av utdrag ur belastningsregistret. Beslutet gäller enbart timanställningar, vid tillsvidareanställning krävs alltid utdrag ur belastningsregistret.

Eftersom det kommit flera frågor om detta svarar här Växjö kommunkoncerns HR-chef Lena Gustafsson på dessa.

Varför gör Växjö kommun det här?

Även om det inte är ett lagkrav inom vård och omsorg, har omsorgsförvaltningen under flera år haft det som rutin att begära utdrag ur belastningsregistret inför anställning. Anledningen till att vi nu tar detta beslut är att kommunen ska vara förberedd om coronaepedemin blir långvarig och slår hårt mot omsorgens personal. Rekrytering av timanställda behöver då ske mycket snabbt för att säkra verksamheten och Polisen kan under sådana förhållanden få svårt att prioritera utdrag ur belastningsregister. Bestlutet gäller alltså endast för exceptionella händelser som till exempel coronapandemin.

Kommer ni inte alls begära ut utdrag ur belastningsregistret?

Kommunen kommer fortfarande alltid begära ut utdrag ur belastningsregistret inom vård och omsorg, men personen som timanställs kan börja jobba innan belastningsregistret kommit in. När utdraget kommit in och det skulle uppvisa sådant som kan påverka anställningen negativt, så kommer Växjö kommun avsluta timanställningen.

Vad begär man in för uppgifter vid en anställning inom omsorgen?

Våra övriga krav på kompetens och lämplighet vid rekryteringar gäller fortfarande och kommer vi fortsätta ta minst två referenser. Och vi kommer alltså ta in belastningsregister även framåt.

När kan det bli aktuellt att frångå krav på utdrag ur belastiningsregistret?

Det vet vi inte än. Vi kommer hålla fast vid vår vanliga rutin att begära belastningsregister så långt det bara är möjligt. Men kommer vi till ett läge som det vi beskriver ovan, ska vi vid undantagsfall kunna göra avsteg för att säkerställa verksamheten. Beslutet omfattar enbart omsorgsförvaltningen.

Gäller samma beslut för de inom Växjö kommun som jobbar med barn?

Nej. När det gäller utbildningsförvaltningen och andra verksamheter som jobbar med barn kvarstår krav på utdrag ur belastningsregister, enligt det lagkrav som finns.

Hur länge gäller beslutet om att man kan göra avsteg från rutinen om belastningsregistret?

Beslutet gäller som längst fram till och med den 31 december 2020.

Senast uppdaterad: 7 april 2020