Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Positivt fall av covid-19 på särskilt boende

En omsorgstagare på ett särskilt boende i Växjö kommun har testats positivt för coronavirus. Anhöriga är kontaktade och smittspårning är påbörjad.

Omsorgstagaren är kvar på boendet och får därmed omvårdnad enbart i sin lägenhet. Personen bedöms vara svårt sjuk men inte i behov av sjukhusvård.

- Just nu gör vi allt vi kan för att inte fler omsorgstagare ska smittas, berättar Carina Yngvesson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Växjö kommun. Alla medarbetare jobbar efter våra vårdhygieniska riktlinjer som är fastställda av smittskyddsläkare och vårdhygienisk expertis.

Det går i dagsläget inte att fastställa hur omsorgstagaren har blivit smittad. Smittspårning är påbörjad och om det finns andra omsorgstagare eller personal som riskerar att ha blivit smittade får de information genom smittspårningen.

- Våra medarbetare har gjort allt de kan för att undvika att coronavirus smittar våra omsorgstagare. Vi har vidtagit rekommenderade säkerhetsåtgärder, men ändå har smittan kommit in på ett boende, säger Ewa Ekman, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Personal, övriga omsorgstagare och anhöriga till dem har fått information om konstaterad smitta på det aktuella boendet.

Senast uppdaterad: 8 april 2020