Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Bättre planering och uppföljning har sänkt kostnaderna för externa placeringar

Genom ett medvetet och strategiskt arbete har kommunens kostnader på två år minskat med drygt 20 miljoner kronor för externa placeringar inom den sociala barn- och ungdomsvården.

En ovanligt snabb resa enligt Ensolution AB som gjort en utvärdering av arbetet.

- Den resa som Växjö kommun har gjort är exceptionell. Dels för att den har gått fort dels för att kostnaderna minskat med över 20 miljoner. Nu gäller det att hålla i utvecklingsarbetet och fortsätta följa upp för att säkerställa att effekten blir långsiktig, säger Paula Örn, regionchef på Ensolution AB som gjort uppföljningar inom området sedan 2006.

Genom att anställa en placeringscontroller, göra fler uppföljningar, bättre planering och att möta upp med egna insatser på hemmaplan efter placeringen har antalet vårddygn minskat från nästan 19 700 dygn år 2018 till knappt 15 000 dygn år 2019.

- Tydliga prioriteringar i budget och ansvarstagande medarbetare har minskat kostnaderna för externa placeringar i den sociala barn- och ungdomsvården, samtidigt som kvaliteten bibehållits, säger Oliver Rosengren (M), ordförande nämnden för arbete och välfärd.

I utredningsfasen inför en placering arbetar man nu i team där flera olika professioner och vårdformer arbetar med barnet i centrum på ett systematiskt sätt, utifrån beprövade metoder, med hur man tillsammans med föräldrar och barn kan hitta nya lösningar. Ett arbetssätt som även nämnden tagit fasta på.

‑ Nämnden har gett i uppdrag att införa detta framgångsrika arbetssätt även inom missbruksvården och socialpsykiatrin. Det är en viktig del av det vi kallar Balans-22, en hållbar plan för hållbar ekonomi och välfärd, säger Oliver Rosengren (M).

Mer information

Oliver Rosengren (M), ordförande nämnden för arbete och välfärd, 072-300 55 77
Paula Örn, regionchef, Ensolution AB, 0704-32 02 71

Återkommande uppdrag för förvaltningen

Nämnden för arbete och välfärd har under flera år prioriterat uppdragen med att se över resurser och arbetssätt för social barn- och ungdomsvård.

2018

 • Stärka uppföljning av kvalitet på våra boenden
 • Säkerställ anhörig- och helhetsperspektiv i alla ordinarie insatser
 • Översyn av utredningskostnader och evidenssäkra öppenvårdsinsatser inom sociala barn- och ungdomsvården.
 • Utveckla insatser som alternativ till institutionsplacering.

2019

 • Stärka uppföljning av kvalitet och resurseffektivitet på våra boenden, både egna och upphandlade/köpta platser, bland annat med en ny placeringscontroller.
 • Utveckla arbetssätt och metod innan, under och efter placering i syfte att minska antalet institutionsplaceringar, samt korta placeringstiden
 • Följa upp att utredningar avslutas inom lagstadgad tid och att korrekta beslut om förlängningar fattas
 • Effektivisera utredningar inom sociala barn- och ungdomsvården. Korta utredningstider samt minska utredningskostnaderna.
 • Systematisk uppföljning av metoder och insatser för ökad evidensbaserad praktik
 • Översyn av öppenvårdsinsatser inom sociala barn- och ungdomsvården, för att säkerställa ändamålsenlig och effektiv verksamhet

2020

 • Implementera förstärkt uppföljning av kvalitet och resurseffektivitet på våra boenden, både egna och upphandlade/köpta platser
 • Utveckla arbetssätt och metod innan, under och efter placering i syfte att minska antalet institutionsplaceringar, samt korta placeringstiden.
 • Följa upp att utredningar inom sociala barn- och ungdomsvården genomförs effektivt och rättssäkert samt avslutas inom lagstadgad tid.
 • Systematisk uppföljning av metoder och insatser för ökad evidensbaserad praktik
 • Etablera funktionen placeringscontroller på avdelning vuxna
Senast uppdaterad: 2 mars 2022