Digitalt nyckelsystem infört inom hemvården

Arbetet med att införa ett digitalt nyckelsystem inom hemvården i Växjö kommun är klart. 2500 omsorgstagare har fått en digital låscylinder monterad vid sina bostäder.

Syftet med ett digitalt nyckelsystem är att öka säkerheten och tryggheten för både medarbetare och omsorgstagare. Den digitala nyckeln aktiveras inför att arbetspass och avaktiveras efter utfört arbetspass. Nyckeln ger endast åtkomst till de omsorgstagare som medarbetaren ska möta under det arbetspasset och fungerar bara när den är aktiverad. Alla nycklar är styrda med behörighet och används hos de omsorgstagare som har hemtjänstinsatser och/eller trygghetslarm.

Installationen har inte inneburit någon extra kostnad för omsorgstagarna och har tagit cirka fem månader att införa.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2020