Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ingen ytterligare granskning efter tillsyn av IVO

Inspektionen för vård och omsorg, IVO har gjort tillsyn av fyra enheter inom särskilt boende för äldre och inom hemvården i Växjö kommun. För samtliga enheter avslutades tillsynen utan ytterligare granskning. Tillsynen gjordes med anledning av coronapandemin.

Under april månad har Inspektionen för vård och omsorg, IVO gjort en nationell riktad tillsyn inom äldreomsorgen för att granska och samla information om vilka åtgärder kommuner har använt för att förhindra spridning av covid-19.

I Växjö kommun är det fyra enheter som har fått tillsyn. För alla fyra enheter avslutades tillsynen utan ytterligare granskning. Det är totalt tusen enheter som ingår i den riktade tillsynen enligt ett urval från IVO, både särskilt boende för äldre, LSS-bostäder och hemtjänst.

Senast uppdaterad: 19 maj 2020