Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nu införs säkra mötesplatser på särskilda boenden

Nu inför vi säkra mötesplatser på våra särskilda boenden. Tanken med säkra mötesplatser är att omsorgstagare och anhöriga ska få möjlighet att träffas, trots de restriktioner som råder på grund av coronapandemin.

Det är viktigt att den som besöker ett särskilt boende följer de regler som är uppsatta. Om omsorgstagarna utsätts för eventuell smitta kan de behöva vistas upp till 14 dagar i sin lägenhet för att förhindra smittspridning på sitt boende.

Alla besök ska bokas på förhand och det går bara boka ett besök åt gången. Detta gör vi för att förhindra att alltför många människor möts samtidigt på boendena. Alla besökare ska vara helt fria från luftvägsymptom.

Det här behöver du som besökare tänka på

  • Alla besök sker utomhus
  • Max två besökare får komma åt gången. Alla besökare ska vara helt fria från symptom på covid-19.
  • Under besöket ska du hålla dig 1,5 meter från den du besöker. Barn under 12 år (spädbarn undantaget) får inte komma på besök, då bedömningen är att det är svårare för barn att hålla den sociala distansen på 1,5 meter
  • När du kommer till ditt besök, vänta utanför boendet och ring till enheten på angivet nummer
  • Ta gärna med eget fika men du får inte lämna över något till den du besöker, varken fika eller saker. Boendet ordnar fika till omsorgstagaren.

Anhöriga har eller kommer inom de närmaste dagarna få information från sitt aktuella boende om vilket nummer de kan ringa för att boka besök och vilka dagar och tider som är boknngsbara.

Senast uppdaterad: 11 juni 2020