Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Systematisk uppföljning ger kvalitetssäkrade boenden

Årliga uppföljningar av samtliga interna och externa aktörer som erbjuder vård, boende och behandling inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. På så sätt ska missförhållanden liknande de på boendet Rosenhill undvikas.

- Genom att följa en mer kritisk och systematisk uppföljningsmodell av både interna och externa utförare kommer vi få större insyn i kvalitet och ekonomin. Det gör att våra klienter kan känna sig säkrare på att de får den insats de behöver, säger Per Sandberg, förvaltningschef, förvaltningen för arbete och välfärd.

Den undersökning som förvaltningen gjort av nuvarande arbetssätt, pågående avtal och placeringar samt kostnader för interna och externa boenden föreslår en ny rutin för systematisk uppföljning. Där ingår en checklista för uppföljning, en modell för uppföljning av individuell måluppfyllelse, en uppföljningsplan för innevarande år samt även inledande pilotuppföljningar för att säkerställa att rutinen följs.

- Kvaliteten för Växjöborna ska säkras och skattebetalarna ska få det vi betalar för. Den nya planen för systematisk uppföljning av boenden skulle kunna kallas lex Rosenhill. Vi har tidigare följt upp på individnivå och staten följer upp tillstånd att bedriva verksamheter, men härvan med Rosenhill visade att vi bättre kan säkra avtalsefterlevnad med mer systematisk uppföljning, säger Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande nämnden för arbete och välfärd.

Resultatet av uppföljningarna kommer att vara en del av förvaltningens årsberättelse.

Senast uppdaterad: 17 juni 2020