Goda råd i värmen

Värme som pågår under en längre tid kan vara påfrestande, särskilt för dig som tillhör en riskgrupp. Ta del av råd och tips för att underlätta vardagen när det är varmt.

Extrem värme är farlig för alla, men den som är äldre, kroniskt sjuk eller har ett funktionshinder kan vara särskilt utsatt. En värmebölja kan innebära en allvarlig hälsorisk i dessa grupper. I en tid med coronapandemi är det extra viktigt att vara uppmärksam på symptom för värmestress och du behöver anpassa ditt beteende för att även minimera risken för smittspridning.

Folkhälsomyndighetens råd vid värmebölja

  • Var ute så mycket som möjligt, men håll dig i skuggan! Ofta kan det bli varmare inomhus och utomhus är smittorisken mindre.
  • Ordna en sval miljö. Det är viktigt att vistas på bostadens svalaste plats och/eller att få minst 2–3 timmar i ordentlig svalka dagligen. Detta gäller särskilt riskgrupper. Samtidigt behöver råden följas om att hålla avstånd till varandra för att minska smittspridningen.
  • Denna sommar är det extra viktigt att förbereda din bostad med åtgärder som kan minska värmen inomhus, exempelvis med markiser, solskärmar, persienner och anpassad ventilation och vädring. På grund av smittrisken bör du undvika att använda fläktar i gemensamma utrymmen, men ha gärna fläkt i det egna rummet.

Mer information om Folkhälsomyndighetens råd gällande värmebölja och coronavirus Länk till annan webbplats.

Fler råd och tips för att minska effekterna av värmebölja och uttorkning

Senast uppdaterad: 28 februari 2022