Satsning för att utbilda undersköterskor

Växjö kommun kommer från och med september i år att utbilda undersköterskor under deras arbetstid. Satsningen görs med hjälp av statlig finansiering i äldreomsorgslyftet, traineeplatser och omställningsfonden.

Växjö kommun satsar på att utbilda cirka 20 vikarier och tillsvidareanställda inom vård och omsorg till undersköterskor på betald arbetstid. Detta beslutade omsorgsnämnden på sitt möte den 19 augusti.

- 89 procent av våra tillsvidareanställda inom äldreomsorgen är idag utbildade undersköterskor, men vi vet att det på grund av pensionsavgångar och en ökad efterfrågan på vård och omsorg kommer bli en brist på utbildade undersköterskor inom några år. Därför väljer vi att satsa utbildningsmedel redan nu, säger Ewa Ekman, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen.

Utbildningen startar redan i september 2020 och just nu pågår en nomineringsprocess där framförallt vikarier, men också tillsvidareanställda kan bli nominerade till en utbildningsplats av sin enhetschef. För att bli aktuell för en utbildningsplats ska medarbetaren bland annat ha förmåga och vara motiverad till att klara av och fullfölja en utbildning till undersköterska.

- Även om vi idag inte har brist på utbildade undersköterskor i kommunen har vi under pågående coronapandemi sett hur viktigt det är med utbildad vård- och omsorgspersonal för att långsiktigt arbeta med en säker och trygg vård för våra omsorgstagare, säger Ulf Hedin (M), ordförande i omsorgsnämnden.

Bakgrund

Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Växjö kommun kommer framförallt satsa på att utbilda undersköterskor.

Staten finansierar kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller undersköterska under 2020 och 2021. Själva utbildningen till undersköterska finansierar kommunen via traineeplatser och omställningsfonden. Utbildningen utförs av auktoriserade utbildningsanordnare inom Växjölöftet Vuxenutbildning. Även privata utförare inom äldreomsorg har möjlighet att söka utbildningsplatser och nominera anställda till äldreomsorgslyftet.

Senast uppdaterad: 20 augusti 2020