Besöksförbud på särskilda boenden upphör 1 oktober

Från och med 1 oktober upphör det nationella besöksförbudet på särskilda boenden för äldre, vilket betyder att boendena i Växjö kommun som haft besöksförbud då också öppnar för besök.

Från 1 oktober är det öppet för anhöriga att besöka sina nära och kära på de särskilda boendena för äldre i Växjö kommun. Exakt hur besöken ska gå tillväga för att fortfarande undvika smittspridning är ännu inte klart. Information kommer att gå ut till omsorgstagare och anhöriga samt gode män inom kort med hur kommunen kommer att ordna besöken.

Mer information om Växjö kommuns arbete med coronapandemin

Senast uppdaterad: 28 februari 2022