Digital signering ger högre patientsäkerhet

Nu införs digital signering av bland annat mediciner inom hemvården i Växjö kommun. Införandet bidrar till en kvalitetssäkring av vården och tid som lagts på administration kan istället gå till omsorgstagare.

Den digitala signeringen ska nu göras i en särskild app som är installerad på hemvårdspersonalens arbetstelefoner. Systemet varnar om signering inte görs i tid. På så vis kan medarbetare snabbt fånga upp försenade eller uteblivna insatser innan det leder till en avvikelse. En medarbetare kan heller inte signera en insats utan att ha delegering för det, vilket minskar risken för misstag. Tidigare har signeringslistor för olika insatser suttit i pärmar hemma hos omsorgstagarna och all signering har gjorts manuellt och papperna har samlats in och skrivits om en gång i månaden. Den digital signeringen innebär därför en högre patientsäkerhet och en stor tidsbesparing i hanteringen. Det bidrar även till en enklare uppföljning av insatser för sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

- Det här är en stor förbättring för hemvården. Vi har tidigare i år testat systemet som ett pilotprojekt på en enhet. Vi sparade mycket tid och personalen vittnade om en tryggare arbetsmiljö och färre avvikelser, berättar Maria Rickardsson, omsorgschef för hemvården.

Signering av medicin tillsammans med andra insatser är en del av de delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifterna från till exempel sjuksköterska till undersköterska.

- Det är positivt när vi så tydligt kan se förbättringen med digitala system. Jag ser verkligen fram emot att vi inför det här i all vår verksamhet framöver som ett viktigt led i arbetet med att öka tryggheten för våra omsorgstagare, säger Ulf Hedin (M), ordförande i omsorgsnämnden.

Digital signering ska enligt planering införas inom all vård- och omsorg i kommunen under 2021.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2020