Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Säkra besök för anhöriga

Från 1 oktober öppnar kommunens särskilda boenden för äldre och boenden för personer med funktionsnedsättning för upp för besök igen. För att begränsa smittspridningen behöver besöken ske på ett säkert sätt.

Så här kommer besöken gå till

  • Besök kan ske i den boendes lägenhet eller på säkra mötesplatser utomhus eller inomhus. Alla besök bör bokas på förhand, men om besöket sker på en säker mötesplats ska det alltid bokas eftersom det finns ett begränsat antal platser per dag och boende. Det kan komma mellan en till tre besökare åt gången
  • Besökare ska vara fria från symptom och ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer med god handhygien och hålla distans till varandra och sin anhörige
  • Alla besökare ska vänta utanför boendet på att personal släpper in. När besökaren kommer in ska händerna spritas och personalen går igenom reglerna för besök och lotsar sedan besökaren till sin anhörige
  • Besökare kan ta med sig eget fika eller en present till sin anhörige

Information har gått ut brevledes till anhöriga och gode män om hur besöken ska gå tillväga. Om en smittspridning skulle uppstå på ett boende igen kan det bli aktuellt att återigen tillfälligt stänga för besök för att begränsa smittspridningen just på det boendet som är drabbat.

Så här jobbar Växjö kommun med coronapandemin

Senast uppdaterad: 28 februari 2022