Bli familjehem

Vi söker familjer som, under kortare eller längre perioder, kan öppna sitt hem för ett barn eller en tonåring som behöver bo i familjehem eller jourhem.

Alla barn och ungdomar kan inte bo hemma hos sina föräldrar. Då behöver de komma till en annan familj där de kan få trygghet och omsorg under en kortare eller längre tid.

Ett familjehem är en familj som på uppdrag av socialtjänsten tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem under en kortare eller längre tid. Som familjehem har man som uppgift att ge barnet en naturlig hemmiljö och en familjegemenskap. Du får vara med i en ung persons utveckling och se hen blomma upp och växa. Du gör skillnad för någon i en väldigt viktig period i deras liv.

Mer information om vad det innebär att vara familje- eller jourhem på vår webbplats.

Senast uppdaterad: 28 februari 2022