Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun ansöker om lokalt besöksförbud

Växjö kommun har lämnat in en ansökan om lokalt besöksförbud på särskilda boenden för äldre hos Folkhälsomyndigheten. Kronobergs län och Växjö kommun har en brant kurva när det kommer till smittspridningen och nyligen förlängdes de allmänna särskilda råden med ytterligare tre veckor. Den 13 november fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att införa ett tillfälligt besöksstopp för att förebygga en smittspridning på de särskilda boendena i kommunen.

- Vår uppfattning är att det nationella besöksförbudet som regeringen beslutade om i våras kom alldeles för sent. Därför tog vi den här gången saken i egna händer och beslutade om ett besöksstopp, trots att det saknas lagstöd. I och med att regeringen öppnat upp för möjligheten ansöker vi nu istället om ett lokalt besöksförbud. Jag hoppas att Folkhälsomyndigheten hörsammar vårt önskemål så vi kan fortsätta skydda våra äldre och mest utsatta personer i kommunen, säger Anna Tenje (M), ordförande i kommunstyrelsen.

En ansökan om besöksförbud har nu lämnats in till Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronoberg för vidare beslut av Folkhälsomyndigheten.

- Vi behöver ett besöksförbud för att förebygga att covid-19 kommer in på våra särskilda boenden. Arbetet med att minska risken för smittspridning ska vara proaktivt, när det väl kommit in på ett boende är det svårt att begränsa smittan. Just nu har vi förhållandevis få smittade omsorgstagare och vi vill att det fortsätter vara så, både för att skydda våra omsorgstagare, men också för att vår personal ska orka, säger Ulf Hedin (M), omsorgsnämndens ordförande.

Fram till att Folkhälsomyndigheten lämnar besked om ett lokalt besöksförbud för Växjö kommun fortsätter besöksstoppet att gälla på samtliga särskilda boenden.

Senast uppdaterad: 26 november 2020