Nya rutiner för besök på särskilda boenden

Från 14 december gäller nya rutiner för besök hos en närstående på ett särskilt boende i Växjö kommun. Istället för att ansöka om undantag från besöksförbudet kommer varje omsorgstagare att få utse en person som får komma på fria besök.

Besöksförbudet på kommunens särskilda boenden fortsätter att gälla till och med 22 december. Det besöksförbudet kan komma att förlängas.

Istället för tidigare där besökare har fått ansöka om undantag får nu varje omsorgstagare utse en person som får komma på fria besök, förutsatt att besökaren är fri från symptom och följer rekommendationer.

Besöken bör ske på en säker mötesplats inomhus. Den person som omsorgstagaren utser kan vara make/maka, barn, syskon eller annan närstående som man ofta har kontakt med. En omsorgstagare kan bara utse en person som kan komma på besök.

Kontakta gärna boendet innan du som utsedd besökare kommer. På så vis kan de se till att det finns en ledig säker mötesplats och möta upp i entrén för en symptomkontroll och hjälp med att sprita händerna.

Ta del av Växjö kommuns arbete med coronapandemin och de skärpta nationella råden

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 december 2020