​Växjö kommun köper in snabbtester

Växjö kommun kommer i dagarna köpa in snabbtester för Covid-19. Den blågröna majoriteten har gett i uppdrag till kommunchef Monica Skagne att köpa in ett lämpligt antal till kommunens beredskapslager, så att det finns att tillgå när kommunen behöver dem.

Kommunchefen ska också tillsammans med förvaltningschefen för omsorgsförvaltningen ta fram riktlinjer och rutiner för lämplig användning.

- Smittspridningen är alldeles för hög i Sverige och i Växjö och vi anser att vi måste göra allt vad vi kan för att bryta trenden. Här blir snabbtester ännu ett verktyg som måste börja användas. Med en frekvent screening av personal inom äldreomsorgen, både på våra särskilda boenden och inom hemtjänsten, kan vi på ett bättre sätt skydda våra äldre och vår personal, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Till att börja med kommer alltså snabbtesterna användas inom omsorgsförvaltningen. Men senare kan de också komma att nyttjas om kommunen misstänker utbrott exempelvis på en skola eller ett LSS-boende, och då sätta stopp för spridning.

- Testerna har införts på några håll i Sverige men i alldeles för liten skala enligt vår mening. Snabbtesterna innebär inte att vi kan slappna av, utan är ytterligare ett komplement i jakten på smittspridning. Det är fortfarande av största betydelse att upprätthålla strikt följsamhet till de basala hygienrutinerna och övriga restriktioner, säger Anna Zelvin (KD), vice ordförande i omsorgsnämnden.

Om snabbtester:

Ett snabbtest eller antigentest som det heter, innebär att hälso- och sjukvårdspersonal tar ett prov från den bakre näsväggen med en provtagningspinne. När provet tagits läggs den använda provtagningspinnen i ett provrör med vätska som droppas på en testkassett. Efter cirka 15 minuter kan man avläsa på testkassetten om provet är positivt eller negativt. (Källa Region Skåne)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 december 2020