​Förändring av regler och budgettillskott för Växjölöftet Vuxenutbildning

Tydligare regler för distansundervisning och ett budgettillskott på fem miljoner som ska ge fler utbildningsplatser. Det är några av förändringarna i Växjölöftet Vuxenutbildning som nu är beslutad av nämnden för arbete och välfärd.

- Växjölöftet Vuxenutbildning tar hundratals Växjöbor till jobb varje år. Nu tydliggör vi kraven på utförarna när eleverna har distansundervisning och inrapportering av lärarlegitimationer. I budgeten för 2021 satsar vi 5 miljoner kronor mer, ovanpå förra årets 5 miljoner kronor. Resursbrist ska inte hindra någon bidragstagare från att utbilda sig till jobb i Växjö, säger Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Växjölöftet vuxenutbildning infördes 1 juli 2017 med syftet att få in fler auktoriserade anordnare som bedriver kommunal vuxenutbildning. De aktörer som erbjuder vuxenutbildning får sitt tillstånd genom ett upphandlingsförfarande där kommunen ställer ett antal krav som ska uppfyllas. Villkoren för utbildningsanordnarna har nu uppdaterats och nämnden för arbete och välfärd har tagit beslut om de nya kraven som ska gälla.

Bland annat har definitionen av distansundervisning förtydligats. De utbildningsanordnare som bedriver distansundervisning ska ha en lärplattform som ska innehålla funktioner för kommunikation, utbyte och samarbete mellan elev och lärare. I lärplattformen ska även dokumentationsmöjligheter finnas.

Växjölöftet Vuxenutbildning får även fem miljoner kronor mer i budgettillskott under 2021. De extra resurserna ska bland annat gå till fler utbildningsplatser och förberedande kurser för att personer i bidragsberoende ska kunna påbörja en yrkesutbildning samt svenskundervisning och förberedande språkträning inför SFI.

Förslagen på förändringar i samhällsorienteringen har presenterats för befintliga anordnare. I dagsläget är 18 utbildningsanordnare auktoriserade med tecknade avtal.

Bakgrund

1 juli 2017 infördes Växjölöftet vuxenutbildning i Växjö kommun. Växjölöftet vuxenutbildning är en auktorisationsmodell med auktoriserade anordnare som ska bedriva kommunal vuxenutbildning. Auktorisationssystemet innebär att den enskilde som blir antagen kan välja bland de utbildningsanordnare som finns i auktorisationssystemet. Modellen med auktoriserade utbildningsanordnare syftar till att stimulera mångfald och kvalitet, stärka elevernas valfrihet och självbestämmande, samt öka utrymmet för fler aktörer.

Senast uppdaterad: 18 december 2020