Ändrade öppettider på Willans Park

För att minska smittspridning av covid-19 har receptionen på Willans Park ändrade öppettider. 

Endast akuta ärenden och bokade besök hanteras måndag till fredag klockan 13.00-16.00.
Max 6 personer får vara inne i lokalen samtidigt. Endast du som har ett ärende får gå in.
Övriga ärenden hänvisas till Växjö kommuns kontaktcenter på telefonnummer: 0470-410 00, e-post: info@vaxjo.se eller receptionwillanspark@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2021