Stödtelefonen integreras i ordinarie verksamhet

Kommunstyrelsen tog idag beslut att stödtelefonen som varit igång sedan våren 2020 integreras i kommunens ordinarie verksamhet och samtal hanteras numera genom Växjö kommuns telefonnummer 0470-410 00.

Stödtelefonen har varit öppen för samtal sedan 22 april 2020 och vänt sig till privatpersoner och företagare som känt oro under den rådande coronapandemin.

Då det har varit få inkomna samtal under hösten tog kommunstyrelsen idag beslut om att stödlinjen ska hanteras i ordinarie rutiner för frågor om behov av stöd. Det innebär att invånare som är i behov av hjälp eller stöd hör av sig till Växjö kommuns kontaktcenter som hjälper personen vidare.

Har du behov av stöd? Ring Växjö kommun, telefonnummer 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 februari 2021