Förslag att vila platser inom särskilt boende för äldre

Omsorgsnämnden föreslår att vila en avdelning på Lammengatan respektive Östregården, två av kommunens särskilda boenden för äldre. I och med att avdelningarna vilas kan de öppnas upp igen när behovet återkommer.

- Vi har sett att andelen personer som tackat ja till sin erbjudna plats på särskilt boende har minskat det senaste året. Det i kombination med att fler gått bort på grund av covid-19 och en långsiktig trend att färre äldre kommer till särskilt boende gör att vi behöver göra en förändring på två av våra boenden. Därför föreslår vi att vila två avdelningar, säger Ulf Hedin (M), ordförande i omsorgsnämnden.

Totalt handlar det om 15 platser som vilas, enligt förslaget från omsorgsnämnden som tas upp på nämndsmötet den 24 februari. De tio omsorgstagare som idag bor på de två avdelningar som föreslås bli vilande kommer att bli erbjudna lägenheter på samma boende. I samband med flytten står nämnden för en månadshyra och samtliga flyttkostnader. Anhöriga, omsorgstagare och personal på Lammengatan och Östregården har fått information om nämndens förslag.

- Genom att samla omsorgstagarna på färre avdelningar kan vi ge en bättre kvalitet på vården, samtidigt som arbetsmiljön för våra medarbetare blir bättre. Vi kommer göra vårt yttersta för att flytten ska bli så trygg som möjligt för våra omsorgstagare, säger Suzanne Madar Bilalli, omsorgschef för särskilt boende inom Växjö kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 februari 2021