Åtgärder har gjorts för att tillse behov inom upphandlingar av LSS-boenden

Socialtjänsten gör alltid placeringar med individens behov i första rummet. Efter medierapportering om att kommunen köpt LSS-platser utan konkurrens förtydligar vi att åtgärder har gjorts för att tillse behovet inom upphandlingar.

Under förra året har förvaltningen arbete och välfärd köpt platser på ett boende genom direktupphandling. Det var fel med hänsyn till Lagen om offentlig upphandling (LOU) där alla leverantörer ska få chansen att kunna vara med och konkurrera om affärerna. Åtgärder har gjorts för att tillse behov inom upphandlingar.

Arbete och välfärd jobbar nu enligt en ny upphandlingsmodell, som bygger på att entreprenören både bygger och driver boendet. Ett slags mellanting mellan LOV och LOU-upphandling.
En upphandling genomfördes 2017 av två boenden. Där är dygnspriset betydligt lägre än kommunens egna boenden vid tillfället för upphandlingen, samtidigt som kvalitén är säkrad genom avtal. En andra upphandling är nyss annonserad som ska resultera i ett nytt boende i Ingelstad. Förutom att ställa om boenden i egen regi till boenden i den nya upphandlingsmodellen, plockar Arbete och välfärd även hem placeringar från privata boenden. Omsorgstagarna flyttar till boenden i både kommunal regi och boenden i den nya upphandlingsmodellen.

Arbete och välfärd har ett påbörjat arbete med rätt insats och färre externa placeringar. Resultaten har varit goda; färre vårddygn, tidig hemtagsplanering och bättre uppföljning av avtal har minskat kostnaderna för externa placeringar.

Senast uppdaterad: 22 februari 2021