Volontärtjänsten för äldre och människor i riskgrupp upphör

Behovet från äldre eller människor i riskgrupp att få hjälp med handling och ärenden har minskat stadigt, i takt med att fler vaccineras mot covid-19.

De fåtalet personer som de senaste veckorna använt Växjö kommuns volontärtjänst ingår i de grupper som erbjudits vaccinering, och därför avvecklas nu tjänsten.

Användarna har fått information hemskickad om att tjänsten upphör, samt tips om olika alternativ. Sista dagen då volontärer utför uppdrag blir 18 maj.

Även de som varit volontärer under pandemin har fått information, och Växjö kommun vill rikta ett stort tack till de som ställt upp med sin tid och sitt engagemang. Det har betytt mycket för många som tvingats leva isolerat. Växjö kommun vill också tipsa den som vill fortsätta som volontär att vända sig till exempelvis Röda Korset i Växjö.

Mer information Länk till annan webbplats.

Växjö kommuns volontärtjänst har varit igång sedan mars 2020.

Senast uppdaterad: 28 februari 2022