Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Terapihundar tillbaka på särskilt boende

Efter en upphandling kommer Växjö kommun återigen att börja använda terapihundar som en insats på särskilt boende för äldre.

Terapihundarna kommer att vara en individuell insats för att uppmuntra till utevistelse, minska oro och anda individuella behov. Hundarna kommer vara på plats på tolv av kommunens särskilda boenden, ungefär en gång i veckan till varannan vecka, beroende på vilka behov som finns.

- Hundar kan ge tröst, trygghet och värme och bidra till aktivitet och interaktion för våra äldre, säger Suzanne Madar-Bilalli, omsorgschef för särskilt boende i Växjö kommun.

Terapihundarna börjar sitt arbete i slutet av augusti och finansieras av pengar från äldresatsningen. Avtalet sträcker sig året ut.

Senast uppdaterad: 19 maj 2021