Utbildningsinsatser och presentkort till personal inom vård och omsorg

Omsorgsnämnden beslutade idag att avsätta totalt 9 miljoner kronor till utbildningsinsatser, personalutveckling och uppskattning till anhörigvårdare.

- Våra medarbetare har det senaste året haft en otroligt pressad situation med pandemin. De har jobbat hårt med att vårda och stötta våra äldre och mest sköra individer i samhället. Därför vill vi ge en uppskattning i form av utbildningsinsatser, möjlighet till personalutveckling på enheterna och ett presentkort, säger Ulf Hedin (M), ordförande i omsorgsnämnden.

Paketet med personalfrämjande åtgärder som det idag beslutades om består av:

  • Tillsvidareanställda och timvikarier som jobbat kontinuerligt i verksamheten de senaste månaderna får ett presentkort på 500 kronor som kan användas i butiker och restauranger.
  • 4,1 miljoner till kompetensutveckling för alla medarbetare inom vård och omsorg. Medlen ska användas till den övergripande omställningen till en nära vård och omsorg som sker i hela landet.
  • 3,6 miljoner till personalutveckling där personalgrupperna kan jobba vidare med samarbete och vi-känsla på respektive enhet.
  • 0,5 miljoner till anhörigvårdare, dels genom en social aktivitet till hösten anpassad efter då rådande restriktioner, dels individuella insatser till de anhörigvårdare som drabbats mest under pandemin.

- Anhörigvårdare har dragit ett stort lass under pandemin i och med att de inte har kunnat få den avlastning de brukar. Att vårda en anhörig är tufft och det är något som ofta sker i det tysta. Vi vill verkligen visa vår uppskattning till dem, säger Anna Zelvin (KD), vice ordförande i omsorgsnämnden.

Senast uppdaterad: 26 maj 2021