Låna en hörslinga på biblioteket

Nu finns det möjlighet att låna hörslingor på stadsbiblioteket. Hörslingorna lånas ut till dig med nedsatt hörsel och du kan låna slingan i max tre dagar.

Det finns tre hörslingor som lånas ut. För att låna slingan behöver du har med dig legitimation. Lånetiden är max tre dagar.

Ljudet i hörslingorna överförs digitalt, är enkla att använda, ger bra ljud och är svåra att avlyssna. De är anpassade för flera situationer, bland annat mindre möten, guidningar eller när du tittar på tv.

Hörslingorna finns för utlåning på Växjö stadsbibliotek från och med 1 september.

Senast uppdaterad: 1 september 2021