Bygg vänskap genom familjeupplevelser

Familjekompis sammanför familjer med olika bakgrund under avslappnade former. Genom upplevelser med skratt och lek kan förståelse och varm vänskap växa, över en fika, i lekparken, eller under en enkel middag. Nu erbjuds Familjekompis i Växjö.

Familjekompis är ett integrationsprojekt inom Studieförbundet Bilda och finns på 19 platser i Sverige. Med projektmedel från Länsstyrelsen startar Bilda och Växjö kommun igång integrationsprojektet Familjekompis

- Det känns fantastiskt roligt att vi nu också kan erbjuda Familjekompis här i Växjö. I andra städer har det fallit väldigt väl ut och deltagare beskriver att de har fått vänner för livet, berättar Magdalena Swahn, projektledare för Familjekompis Växjö.

Familjer som är nya i Sverige paras ihop med familjer som har bott här länge. Efter en första familjeträff, som Bilda anordnar, väljer familjerna själva hur, var och när de ska träffas igen och fortsätta att lära känna varandra.

- Alla familjekonstellationer är välkomna att anmäla sig. Man behöver inga förkunskaper. Det räcker att man är öppen för att testa att lära känna en ny familj, fortsätter Magdalena.

- En lyckad integration kräver möten mellan människor och kulturer vilket Familjekompis bidrar till. Trots att projektet bara har mjukstartat på grund av pandemin kan vi redan nu se vilken betydelse de matchningar som gjorts haft i människors liv och hur det har möjliggjort en trygg start i ett nytt land för deltagarna, säger Therese Jaramillo, verksamhetsutvecklare för integrationsfrågor i Växjö kommun.

- Magdalena fortsätter, Nu hoppas vi på att kunna köra igång ordentligt till hösten. Det känns verkligen roligt att få vara med och skapa de här nya träffarna mellan människor som kanske aldrig hade mötts annars. Det här är integration ”på riktigt”.

Bli familjekompis

Om du är intresserad av att bli en del av Familjekompis kan du läsa mer på familjekompis's webbplats Länk till annan webbplats. eller kontakta projektledare Magdalena Swahn, telefon 0470-78 94 92,
e-post magdalena.swahn@bilda.nu

Filmen om Familjekompis Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 28 februari 2022