Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö DFF besöker Birkagården

Just nu gör spelare i flick- och damfotbollföreningen Växjö DFF besök på särskilda boendet Birkagården i Växjö. Spelarna ska vara en extra resurs och på besöken som görs varannan vecka kan det bli promenader, samtal, spel och högläsning.

"Fia med knuff är något som alla kan spela och det gör att man kan ha roligt tillsammans" och "Det var roligt att spela Fia med knuff, det påminner om barndomen och när man satt och spelade med sina egna barn", är några citat från boende på Birkagården efter ett besök.

- Vi ser redan att det är mycket positivt för alla inblandade, säger Ewa Wichardt-Ennerfelt, enhetschef på Birkagården, omsorgsförvaltningen i Växjö kommun.

Samarbetet med Växjö DFF innebär individuella aktiviteter för omsorgstagare genom besök på boendet varannan vecka under september-december 2021. Projektet är ett delprojekt inom God och nära vård och omsorg. De övergripande målen med projektet är ökad samvaro och minskad känsla av ensamhet för äldre på särskilt boende samt ökat utbud av individuellt anpassade aktiviteter.

- Vi kommer att utvärdera projektet och se över möjligheten att utvidga samarbetet till fler enheter, säger Fanney Hauksdottir, projektledare.

Senast uppdaterad: 28 februari 2022