Anmäl brister i tillgängligheten och ge förslag på förbättringar eller anpassningar

Nu är det enklare att anmäla brister i tillgängligheten på platser i Växjö kommun, med hjälp av en e-tjänst.

Brister i tillgängligheten kan till exempel handla om hål i gatan, bristande snöskottning, avsaknad av trappräcke eller automatisk dörröppnare, avsaknad av ledstråk i offentliga lokaler, höga trottoarkanter eller att det saknas hörslingor.

Så här anmäler du brister i tillgängligheten:

I e-tjänsten kan du också lämna synpunkter och förslag på förbättringar eller anpassningar för att öka tillgängligheten i den offentliga miljön.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2021