Växjö kommun ställer krav på vaccination vid nyanställning inom vård och omsorg

Kommunstyrelsen beslutade idag att all nyanställd personal inom vård och omsorg ska vara vaccinerade mot covid-19. Beslutet gäller medarbetare som jobbar omsorgsnära, och både tillsvidareanställda, tidsbegränsade anställningar och timanställda.

- Ungefär 90 procent av våra medarbetare som jobbar inom särskilt boende, i hemtjänsten och i hemsjukvården är i dag vaccinerade, men det är viktigt att vi fortsätter skydda våra äldre och mest sköra. Därför vill vi att nyanställda ska kunna visa ett vaccinationsintyg, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun.

Förutom att kräva att nyanställda ska vara vaccinerade fortsätter Växjö kommun att uppmana medarbetare inom vård och omsorg att vaccinera sig mot covid-19.

- Vi informerar kontinuerligt medarbetare inom vård och omsorg att det går att vaccinera sig på arbetstid och att vaccinet är kostnadsfritt. Vi vet att det finns medarbetare som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig, men vi förväntar oss att så många som möjligt tar sprutan eftersom det är det bästa sättet att skydda våra äldre och mest sköra, men även sig själva från svår sjukdom, säger Andreas Olsson, (C), ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott.

De medarbetare som inte vaccinerat sig måste följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att vara försiktiga och hålla avstånd till andra människor.

- Att hålla avstånd till andra personer gäller även på arbetsplatsen och mot kollegor, det är viktigt att visa hänsyn om man inte vaccinerat sig, säger Malin Lauber (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen i Växjö kommun.

Så här arbetar Växjö kommun för att skydda äldre och sköra mot covid-19

  • Nyanställd personal inom vård och omsorg som arbetar omsorgsnära ska kunna visa upp ett vaccinationsintyg innan anställning. Detta gäller både timanställda, tidsbegränsade anställningar och tillsvidareanställda
  • Vård och omsorgspersonal jobba efter vårdhygieniska riktlinjer som tydligt anger hur skyddsutrustning ska användas och vid vilka tillfällen
  • Växjö kommun har idag en hög andel vaccinerade medarbetare inom vård och omsorg, och arbete pågår kontinuerligt med att uppmuntra till vaccination
  • Boende på särskilt boende har fått dos tre av vaccination mot covid-19. Just nu pågår ett arbete med att personer med hemtjänst och/eller hemsjukvård ska få dos tre. All personal inom vård och omsorg som jobbar omsorgsnära kan nu också få en dos tre av vaccin mot covid-19. Särskild hänsyn tas till medarbetare som har medicinska skäl att inte vaccinera sig
  • Personal kan vaccinera sig på arbetstid och all vaccinering är kostnadsfri.
  • Den personal som inte har vaccinerat sig uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation om att vara försiktiga och särskilt hålla avstånd till andra människor, samt undvika kontakt med äldre och personer i riskgrupp
Senast uppdaterad: 9 november 2021