Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ta en tredje dos vaccin mot covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer födda 1956 och tidigare att ta en tredje dos vaccin mot covid-19. Vaccinet skyddar mot allvarlig sjukdom och myndigheten påpekar fortsatt hur viktigt det är att vaccinera sig.

Myndigheten har beslutat att rekommendera en tredje dos vaccin som påfyllnad för personer som är födda 1956 och tidigare, personer med hemtjänst och/eller hemsjukvård och boende på särskilt boende för äldre.

Vaccinen mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom och rekommendationen är en påfyllnadsdos när skyddet börjar att avta. Påfyllnadsdosen ska ges tidigast 5 månader sedan förra vaccinationen till personer 65 år och äldre. För personer yngre än 65 år rekommenderas minst 6 månaders intervall sedan förra vaccinationen.

Det är Region Kronoberg som i första hand vaccinerar, men du som har hemtjänst och/eller hemsjukvård kan i vissa fall få vaccinet hemma. Samtliga personer som bor på särskilt boende i Växjö kommun har fått en tredje dos vaccin.

Du som har hemtjänst och/eller hemsjukvård

Du som har beslut om hemtjänst och/eller hemsjukvård och har stora svårigheter att ta dig till en vaccinationsplats eller vårdcentral får din tredje dos vaccin via hemsjukvården. Då kommer en sjuksköterska hem till dig och ger dig vaccinet. Vaccination sker då i samråd med patientansvarig sjuksköterska.

Du som har få insatser och själv kan ta dig runt i samhället ska i första hand ta dig till en vaccinationsplats för att få dos tre. Då får du ett intyg som du ska ta med dig som visar att du har hemtjänst/hemsjukvård. Intyget ska skrivas under av personal.

Om tredje dosen vaccin mot covid-19 på 1177:s webbplats Länk till annan webbplats.

Om du har svårt att boka via webben, ring 0470- 58 60 00 för att få hjälp att boka en tid.

Senast uppdaterad: 19 november 2021