Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Läkemedelsrobotar på prov inom hemsjukvården

Omsorgsförvaltningen har undersökt möjligheten att införa så kallade läkemedelsrobotar i hemsjukvården i Växjö kommun. Utredningen rekommenderar att ett pilotprojekt genomförs i tre hemvårdsområden, och omsorgsnämnden beslutade idag att starta ett sådant projekt.

- Vi vet att andra kommuner som infört läkemedelsrobotar i hemsjukvården sett positiva effekter hos omsorgstagarna. Nu vill vi prova det här på ett ansvarsfullt sätt för att se om vi sedan kan införa det permanent, säger Ulf Hedin (M), ordförande i Växjö kommuns omsorgsnämnd.

Omsorgsförvaltningens utredning visar att läkemedelsrobotarna med rätt förutsättningar och organisation skulle vara värdefulla för omsorgstagarna, och bidra till ökad självständighet och patientsäkerhet. Även verksamheten skulle gynnas då det skulle innebära att man kan omfördela personalresurser.

Förvaltningschef Ewa Ekman får nu i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt med läkemedelsrobotar i tre hemvårdsområden. Förvaltningen ska utarbeta och testa en detaljerad organisationsbeskrivning, göra en mer exakt bedömning av kostnader samt titta på möjlighet till omfördelning och effektivisering av personalresurser.

Förvaltningen för arbete och välfärd i Växjö kommun använder sedan 2020 läkemedelsrobotar för ett 10-tal omsorgstagare med gott resultat.

Så fungerar en läkemedelsrobot

Läkemedelsroboten eller medicinpåminnare som det också kallas, laddas med dosdispenserade läkemedel i rullar och påminner patienten om att ta sina läkemedel med tal, ljus och ljudsignal. Roboten kan påminna tills medicinen är tagen och larma om fastställd tidsgräns har överskridits. Efter en knapptryckning distribueras dospåsen ur läkemedelsroboten. Läkemedelsroboten fungerar som en tjänst tillsammans med ett distansvårdssystem där personal kan följa hur patienten har tagit sin medicin och få meddelande om läkemedel inte tagits enligt ordination.

Senast uppdaterad: 26 november 2021