Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Mobila trygghetslarm för ökad trygghet

Omsorgsnämnden beslutade den 25 november att starta ett pilotprojekt för mobila trygghetslarm. Pilotprojektet planeras starta till våren 2022 och syftar till att ge omsorgstagare möjlighet att kunna påkalla hjälp och stöd även utanför sin egen bostad.

Dagens traditionella trygghetslarm fungerar endast inom den egna bostaden, alternativt i direkt närhet till denna, vilket medför att omsorgstagare ibland kan känna en oro att lämna sitt hem då möjligheten att påkalla hjälp och stöd inte längre finns. En analys, baserad på kommuner som idag använder mobila trygghetslarm, visar att ett mobilt trygghetslarm ökar den enskildes självständighet, trygghet och delaktighet i samhället. De fungerar oavsett var omsorgstagaren befinner sig, förutsatt att det finns mobiltäckning.

- Vi vill på olika sätt bidra till att våra omsorgstagare upplever trygghet och självständighet. Ett mobilt trygghetslarm ger fler möjlighet att påkalla hjälp om det behövs även utanför bostaden, säger Ulf Hedin (M), ordförande i omsorgsnämnden.

Pilotprojektet planeras starta våren 2022 och deltagarna föreslås vara de omsorgstagare som har ett behov av ett mobilt trygghetslarm, som kan ge sitt samtycke att delta samt kunna ta sig utanför sitt hem utan sällskap.

- Syftet med pilotprojektet är främst att se om omsorgstagarna upplever en större frihet och trygghet men även mer övergripande tydliggöra hur mobila trygghetslarm kan fungera i vår verksamhet. Vi behöver även titta på vilka ytterligare förändringar som behöver göras om ett införande av mobila trygghetslarm blir aktuellt, säger Anna Zelvin (KD), vice ordförande i omsorgsnämnden.

Utredningen i sin helhet finns att hämta i diariet på vaxjo.se

Senast uppdaterad: 28 februari 2022