Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

750 000 kronor till tillfälligt härbärge i Växjö

Nämnden för arbete och välfärd har beslutat att avsätta 750 000 kronor för att möjliggöra ett tillfälligt härbärge för akut bostadslösa i Växjö. Medan Växjö kommun står för finansieringen ska Diakonicenter tillsammans med Ulriksbergskyrkan stå för lokal och personal.

- Vi vill och behöver göra en insats för människor som befinner sig i en utsatt livssituation och vinterhalvåret är extra tufft för de bostadslösa. Vi har redan ett gott samarbete med Diakonicenter, som gör ett värdefullt arbete för de utsatta och jag är glad över att vi tillsammans kan erbjuda den här lösningen, säger Pernilla Tornéus (M), ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Frågan om härbärge väcktes av Svenska kyrkan, Diakonicentrum och Ulriksbergkyrkan och tillsammans med Växjö kommun har det förts dialog om hur kommunen kan stötta ekonomisk för att möjliggöra detta. Medan kommunen står för finansieringen kommer Diakonicentrum stå för utformningen av härbärget och lokaler och personal.

- Människors behov av gemenskap, stöd och hjälp tar inte semester eller ledigt. Så här i juletid ligger det nära att vilja hjälpa människor och ge värme. Vi vet också att människors liv på många sätt har sina utmaningar oavsett om det är jul eller en vanlig dag i januari. Tillsammans med Växjö kommun, Svenska kyrkan och Ulriksbergskyrkan kan vi göra skillnad för varandra och för medmänniskor, säger Åse Ingvert pastoralchef Diakonicentrum.

Nu fortsätter dialog kring hur verksamhet nattetid för människor utan bostad kan formas.

Senast uppdaterad: 17 december 2021