Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Stödgrupp för barn som upplevt våld eller missbruk i familjen

Att växa upp i en miljö där en förälder eller annan närstående använt våld eller missbrukat är en svår situation för barn. De kan bli stärkta av att få träffa andra barn som befinner sig i samma situation.

Glimten har en stödgrupp som vänder sig till barn i åldern 8-12 år som har levt med våld eller missbruk i familjen. Barnet får träffa andra jämnåriga med liknande upplevelser och får veta och förstå att hon eller han inte är ensam.

Gruppen träffas en gång i veckan under en termin och träffarna har olika teman. Det kan till exempel handla om alkohol, familj, gränser, känslor eller hur det är att vara barn till en förälder som utövat våld eller har missbruksproblem.

Glimtengruppen startar den 16 mars 2022.

Mer information och anmälan

Kontakta Familjefrid Kronoberg för mer information eller anmälan.
Telefon: 0470-410 00 (Växjö kommuns kontaktcenter)
E-post: familjefrid@vaxjo.se

Sista anmälningsdag är 25 februari 2022.

Senast uppdaterad: 28 februari 2022