Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

God och med bra variation – maten som levereras till hemmet får höga betyg

Personer som får mat hemlevererad genom Växjö kommuns matdistribution är generellt sett nöjda – både med smak, variation och portionsstorlek. Det visar en enkät som Växjö kommun har skickat ut.

- Det är mycket glädjande med detta fina resultat och att de äldre uppskattar maten. Att få god och näringsriktig mat är en viktig del av vardagen. Detta är ett kvitto på personalens kompetens och viktiga engagemang, säger Andreas Olsson (C), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott.

Undersökningen visar att 90 procent av de som har svarat tycker att maten smakar mycket bra eller bra. När det gäller variationen på maten var 90 procent mycket nöjda eller nöjda. 88 procent var också mycket nöjda eller nöjda med storleken på portionerna.

- Vi ser att det långsiktiga arbetet med att utveckla matdistributionen har gett resultat. Jag är stolt över personalens stora engagemang för att vidareutveckla maten. Även om många är nöjda kan vi alltid bli bättre. I enkätens öppna fråga får vi en del förbättringsförslag som vi tar med oss i det fortsätta arbetet, säger Anneli Ekstedt, verksamhetschef för måltidsorganisationen.

550 personer i Växjö kommun, främst äldre, har matdistribution, det vill säga att de får mat levererad hem till sig. Enkäten, som innehåller frågor om allt som rör maten och distributionen, skickas ut varje år. 218 personer har svarat på årets enkät.

Bakgrund

Varje år undersöks kundnöjdhet hos gäster och kunder som äter maten som måltidsorganisationen lagar. För skola och förskola görs den av utbildningsförvaltningen. För särskilda boenden görs en nationell undersökning, Öppna jämförelser, som är ett samarbete mellan Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner. Matdistributionen fångas inte upp i den undersökningen. Därför gör måltidsorganisationen sedan 2019 en egen undersökning.

Senast uppdaterad: 28 februari 2022