Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.


Natthärbärget har fungerat bra – långsiktigt avtal behövs

Det tillfälliga natthärbärget i Diakonicentrums lokaler har fungerat bra och uppfyllt behoven. Ett långsiktigt avtal om fortsatt natthärbärge bör utredas. Det framgår i en uppföljning som gjorts av Växjö kommun.

- Vi kan konstatera att härbärget har varit mycket uppskattat. Diakonicentrum och Ulriksbergskyrkan gör ett fantastiskt jobb för samhällets mest utsatta och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete där vi hittar vägar för en mer långsiktig lösning, säger Pernilla Tornéus (M), ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Från januari till mars i år fanns det ett tillfällig natthärbärge i Diakonicentrums lokaler i Växjö som drevs av Svenska kyrkan Diakonicentrum och Ulriksbergskyrkan i samarbete med Växjö kommun. Målet var att kunna erbjuda de mest utsatta och bostadslösa personerna i Växjö kommun tillfällig övernattning under vinterns kallaste månader. Natthärbärget var öppet sju dagar i veckan och utöver sovplatser erbjöds middag, dusch- och tvättmöjligheter samt gemenskap i form av aktivitet och samtal för nattgästerna. Natthärbärget bemannades av personal från Diakonicentrum och Ulriksbergskyrkan samt volontärer.

Växjö kommun har följt upp verksamheten genom kontinuerlig kontakt med personalen på Diakonicentrum samt genom träffar med både personal och gäster på plats.

Uppföljningen visar att natthärbärget har fungerat bra, enligt både personal och gäster på Diakonicentrum. Det har uppfyllt de behov som funnits för målgruppen och varit uppskattat av de personer som har varit nattgäster. Personalbemanningen har fungerat bra och nattgästerna har generellt sett varit mycket nöjda och tacksamma för både säng och mat. Diakonicentrum upplever också att åtta platser har varit tillräckligt för att möta behovet. En del nattgäster har framfört önskemål om att natthärbärget ska öppna tidigare på kvällen och önskar mer avskildhet med tillgång till egna rum.

Uppföljningen visar också att det finns behov av ett mer långsiktigt avtal om ett fortsatt natthärbärge. Både Ulriksbergskyrkan och Diakonicentrum uttrycker att de positiva till ett sådant avtal och de är beredda att fortsätta jobba tillsammans med kommunen.

- Vi ser positivt på samarbetet med Växjö kommun och Ulriksbergskyrkan. Härbärget har gjort skillnad för våra medmänniskor under den här perioden. Vi får fortsätta ha en dialog om hur ett framtida samarbete kan utformas, säger Fredrik Lindgren, verksamhetschef, Diakonicentrum.

Senast uppdaterad: 12 maj 2022