Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Festlig funkisvecka för personer inom LSS

Omsorgsnämnden beslutade under onsdagen att anordna en funkisvecka till hösten. Det är personer inom LSS som bjuds in till en hel vecka med aktiviteter, gemenskap och en avslutande fest.

2021 beslutade omsorgsnämnden att anordna en helg med festliga aktiviteter för personer inom LSS. Inom LSS finns till exempel personer med intellektuell funktionsnedsättning som under perioder haft en anpassad daglig verksamhet på grund av pandemin. Festligheterna var då ett sätt att bryta isoleringen där flera personer upplevt ofrivillig ensamhet, sämre psykisk hälsa och tristess.

- Förra årets festligheter blev en succé och väldigt uppskattat. Eftersom det var så omtyckt och behovet fortfarande finns utökar vi nu från en festlig helg till en hel funkisvecka full av aktiviteter och påhitt. Det ska vara en vecka präglad av gemenskap och glädje, säger Anna Zelvin (KD), vice ordförande i omsorgsnämnden.

Funkisveckan kommer att genomföras till hösten och veckan ska nu planeras i detalj.

- Det kommer finnas något för alla åldrar och alla behov, det kan vi lova. Självklart avslutar vi funkisveckan med en fest för alla deltagare, säger Carola Dahlqvist, omsorgschef för omsorg funktion i Växjö kommun.

Funkisveckan ska finansieras av omsorgsnämndens prognosticerade överskott på 300 000 kronor. I programmet ska särskild beaktning tas till de personer som inte har möjlighet att ta sig utanför sitt hem.

LSS står för Lagen om stöd och service och LSS-insatser kan sökas av personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, personer med betydande eller bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder eller personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande.

Senast uppdaterad: 2 juni 2022