Föräldrautbildning för dig som lever med en tonåring

Alla föräldrar kan ibland uppleva att relationen till sin tonåring inte utvecklas så enkelt som man vill. Det kan då vara bra att träffa andra som lever med tonåringar och möter de utmaningar tonårstiden består av.

Under hösten 2022 genomförs en studie som innebär en jämförelse mellan två olika former av stöd till föräldrar med tonåringar. Du som förälder med tonåring i hemmet är välkommen att delta.

För att kunna delta måste följande uppfyllas:

  • Du bor tillsammans med åtminstone en tonåring (13-19 år).
  • Familjen inte har pågående kontakt (behandling eller utredning) inom BUP, socialtjänst, en väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa, psykiatrisk vård på vårdcentral, habilitering eller motsvarande verksamhet.
  • Du har tillgång till mobil, surfplatta eller dator med internetuppkoppling
  • Du kan ta till sig skriftlig och muntlig information på svenska

Forskningsprojekt

Föräldrautbildningen kommer att ingå i ett forskningsprojekt som leds av Karolinska institutet. I projektet kommer två olika former av föräldrastöd att jämföras: ABC-tonår, där föräldrar träffas i grupp med ledare och Föräldrawebben, som är ett program online som föräldrar går igenom på egen hand, men med stöd av en föräldraguide.

I Växjö kommun kommer utbildningarna hållas av personal inom avdelningen öppenvård unga som bland annat jobbar med förebyggande service- och stödsamtal.

Alla föräldrar som anmäler sig till projektet kommer att lottas till att få delta i ABC-tonår eller Föräldrawebben. Under tiden för forskningsprojektet kommer deltagande föräldrar även få svara på enkäter från Karolinska institutet.

Föräldrawebben - digitalt individuellt föräldrastödsprogram

Föräldrawebben är ett program online där du som förälder genomför kursen på egen hand, med stöd av en föräldraguide. Föräldrar som deltar i programmet får under en period av 5-7 veckor tillgång till en webbportal där de går igenom en kurs individuellt.

ABC Tonår - Gruppträffar

ABC Tonår är ett föräldrastödsprogram med fyra gruppträffar och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Utbildade gruppledare kommer att hålla i fyra fysiska föräldraträffar med start tisdag vecka 42. Eftersom detta är en del av ett forskningsprojekt kommer en av träffarna att filmas. Fokus kommer att vara på gruppledarna, men det är viktigt att du som deltagare är medveten om detta. Det råder sekretess.

När är träffarna i ABC-tonår?

Om du skulle hamna i gruppen som ska delta i ABC-tonår kommer träffarna att äga rum följande dagar och tider:

  • Tisdag 18/10 klockan 18.00-20.30
  • Tisdag 8/11 kockanl 18.00-20.30
  • Tisdag 15/11 klockan 18.00-20.30
  • Tissag 29/11 klockan 18.00-20.30

Vilka håller i föräldragruppen?

Två ungdomsbehandlare håller i föräldragruppen ABC-tonår och en ungdomsbehandlare håller i föräldrawebben.

Var äger träffarna rum?

Deltagarna i ABC-tonårsgruppen kommer att träffas på Sandgärdsgatan 26 C, Växjö

Anmäl dig senast den 5 september 2022.

Senast uppdaterad: 30 juni 2022