Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Information om anhörigstöd och insatser i hemmet

Hur kan anhörigkonsulenten stötta mig? Vilken hjälp är det möjligt att få i hemmet? Det är frågor som du kan få svar på när anhörigkonsulenterna bjuder in till informationsträff.

Informationen vänder sig till dig som är över 18 år och som hjälper och stödjer en närstående i hemmet.

Du kommer att få information om:
• stödet som anhörigkonsulenten erbjuder
• hjälpinsatser i hemmet
•förebyggande insatser i hemmet.

Tid: Torsdag 29 september 2022, klockan 17.00-19.00
Plats: Galaxen, Växjö Stadsbibliotek

Anmälan senast 23 september till anhörigkonsulent Camilla Törnblad Almqvist, telefon 0470-410 00 (Växjö kommuns kontaktcenter) eller e-post till anhorigkonsulent@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 9 september 2022