Nytt projekt ska hjälpa ukrainare ut i arbetslivet

Projektenhet Kronoberg, som är en del av Växjö kommun, har beviljats 11 miljoner kronor i finansiering från Rådet för Europeiska socialfonden (EFS-rådet). Pengarna ska användas för att hjälpa ukrainska flyktingar att lära sig svenska och komma ut på arbetsmarknaden.

Projektet, som heter Kronoberg Cares, kommer i huvudsak att erbjuda deltagarna undervisning i svenska språket, samhällsorientering och komplettering av yrkeskunskaper.

- Massflyktsdirektivet ger ukrainska flyktingar rätt att arbeta, men de får inte samma stöd som personer med uppehållstillstånd, som till exempel anvisning till etableringsprogram eller Svenska för invandrare (SFI). Genom samordnade insatser i Kronoberg Cares är det möjligt för dem att få det stöd de behöver för att komma in på arbetsmarknaden, säger Tomas Blad Lindahl, enhetschef, Projektenhet Kronoberg.

Målgruppen är ukrainska flyktningar som omfattas av massflyktsdirektivet, är över 18 år och bor i någon av de deltagande kommunerna Alvesta, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult. För närvarande finns det cirka 400 personer i dessa kommuner som tillhör målgruppen.

Deltagarna kommer att få individuellt anpassade stödinsatser. I huvuddrag handlar det om kartläggning av kompetens, matchning mot ett yrke samt att rusta deltagarna på rätt sätt för att bli anställningsbara i detta yrke.

Deltagarna kommer att erbjudas praktik kopplat till utbildning i svenska, samhällsorienterande insatser och viss yrkesutbildning. De får även möjlighet till introduktionsjobb, som varvas med utbildning, och nystartsjobb.

Utöver detta kommer sociala insatser att erbjudas för att göra deltagarna mer delaktiga i det svenska samhället. Studieförbund, religiösa samfund, Röda Korset och föreningar kommer att vara delaktiga i projektet.

- Målet är att så många som möjligt av de ukrainska flyktingarna kommer i arbete eller utbildning och ökar sin sociala delaktighet i det svenska samhället. Att människor får arbete är positivt både för individen och för samhället, säger Rizana Talic, förvaltningschef, förvaltningen arbete och välfärd.

De första deltagarna planeras att gå in i projektet under november 2022 och det pågår fram till 30 september 2023.

Bakgrund

Projektenhet Kronoberg är en del av Växjö kommun och driver projekt inom arbetsmarknad och integration.

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet som har regeringens uppdrag att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden. Genom fonder finansierar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Verksamheten syftar bland annat till att minska arbetslöshet och utanförskap samt stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2022