Registrering av personuppgifter

När din ansökan kommit in till oss registreras den i ett dataregister och din handläggare upprättar en så kallad personakt.

I personakten förvaras din ansökan tillsammans med utredning, beslut och de journalanteckningar som din handläggare skrivit.

När du inte längre behöver eventuell hjälp eller stöd av oss avslutas ditt ärende och din personakt arkiveras.

Du har rätt att få se vad som skrivs i din personakt.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juli 2018
Stöd och omsorg