Anhörig till en person som är våldsutsatt eller utövar våld i en nära relation

Har du frågor och funderingar kring hur du bättre kan förstå och ge stöd till en person som drabbats av eller utövat våld i nära relationer?

Familjefrid Kronoberg arrangerar regelbundet anhörigträffar för dig som är nära anhörig till någon som är utsatt för eller har utövat våld i nära relationer.

Vi träffas i Familjefrids lokaler på Sandgärdsgatan 24 i Växjö.

Kontakta oss via e-post familjefrid@vaxjo.se eller telefon 0470-79 60 47 om du vill delta.

Kontakter

Senast uppdaterad: 27 februari 2023