Hem från sjukhuset

Om du behöver omsorg och vård när du kommer hem efter att du legat på sjukhus, kan du få hjälp från kommunen.

Det är sjukhuspersonalen som ansvarar för att ta kontakt med kommunen. Beroende på vilket stöd du behöver kommer en sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller handläggare från kommunen att kontakta dig. Ibland besöker de dig på sjukhuset.

Tillsammans går ni igenom vilket stöd du behöver när du kommer hem och gör en så kallad vårdplanering. Om du vill så får du gärna ha med anhöriga vid vårdplaneringen.

Vid vissa tillfällen fungerar det inte att komma hem direkt efter sjukhusvistelsen och då kan en ansökan om tillfällig placering göras. Denna ansökan beslutas av biståndshandläggaren på myndighetsavdelningen.

Följande insatser kan kommunen erbjuda dig när du kommer hem:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 april 2020