Hemtjänst

Hemtjänst är till för att underlätta för dig om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd i ditt dagliga liv.

Hemtjänst betyder att personal kommer och hjälper dig i din vardag. Det är dina individuella behov som avgör vilken hjälp du får.

Hemtjänst delas in i service- och omvårdnadsinsatser

Med serviceinsatser menas praktisk hjälp med, till exempel:

 • städ
 • tvätt
 • inköp
 • att värma mat.

Med omvårdnadsinsatser menas personliga insatser för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov, till exempel stöd och hjälp:

 • med hygien
 • med av- och påklädning
 • vid toalettbesök
 • under måltider
 • vid promenader och utevistelser
 • för att känna trygghet

Du kan välja vem som ska ge dig hjälpen

Du kan välja om du vill få hjälpen av kommunen eller en privat utförare. Vilka valmöjligheter du har beror på var du bor och vilken hjälp du har blivit beviljad. Du väljer genom att fylla i en blankett som du får av handläggaren. Blanketten heter Välj hemtjänstleverantör.

Gör du inget val väljs utförare åt dig genom en på förhand bestämd turordning. 

Välj hemtjänstleverantör

Du kan byta utförare

Om du har valt vem som ska ge dig hjlälpen men vill byta utförare kontaktar du din handläggare på kommunen. För att byta utförare vid kommande månadsskifte ska önskemålet framföras till handläggaren senast den 20:e innevarande månad.

Avgifter

Du betalar en avgift för hemtjänst. Hur stor avgiften blir beror på din inkomst och hur mycket hjälp du behöver. För att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala i avgift, får du lämna in inkomstuppgifter på en särskild blankett. Blanketten får du av handläggaren.

Du får ett beslut som talar om vad din avgift blir. Beslutet kan överklagas.

Omsorgsförvaltningens avgiftshandläggare kan lämna information om avgifter och hur du fyller i blanketten. De nås via Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00.

E-tillsyn

E-tillsyn via en trygghetskamera passar dig som bara behöver tillsyn. Du som även behöver annan hjälp får fysiska besök för de insatserna.

Så går det till

En trygghetskamera monteras hemma hos dig så att din säng eller annan vald plats syns på bilden. Vid överenskommen tid aktiverar behöriga medarbetare trygghetskameran för att se att du befinner dig där du ska.

Om du inte befinner dig där du ska, väntar medarbetaren en stund och gör sedan en ny tillsyn. Om du fortfarande inte syns i bild, om något verkar ha hänt, eller om tekniken inte fungerar kommer medarbetarna och gör ett fysiskt besök.

Trygghetskameran används bara vid de tillfällen vi har kommit överens om. Övrig tid är trygghetskameran avstängd och kan inte användas.

Bra att veta:

 • Det är bara behöriga medarbetare som kan utföra tillsynen.
 • Inget bildmaterial spelas in eller sparas.
 • Alla e-tillsyner registreras där man kan se vem som har gjort tillsynen, när den gjordes och hur länge den varade.
 • Trygghetskameran fungerar i mörker, så du behöver inte ha några extra lampor tända.

Avgifter och kostnader

Taxan är densamma som annan hemtjänst. Du ansöker om e-tillsyn via e-tjänst eller blankett. Skriv i fritexten att det gäller e-tillsyn.

Ansökan

Du ansöker om hemtjänst via vår e-tjänst, eller genom att skriva ut ansökningsblanketten och skicka in.

Ansök om hemtjänst, särskilt boende, boendestöd, matdistribution, trygghetslarm mm.

Ansök om hemtjänst, boendestöd, matdistribution, trygghetslarm mm. (omsorgsförvaltningen)

Senast uppdaterad: 22 juni 2022