Hemtjänst för dig som tillfälligt bor i Växjö kommun

Du som bor tillfälligt i Växjö kommun, kan ha rätt att få hemtjänst från Växjö kommun.

Om du planerar att bo i Växjö kommun tillfälligt och behöver hemtjänst ska du kontakta en biståndshandläggare i den kommun där du bor.

Biståndshandläggaren i din hemkommun utreder ditt behov av hjälp och stöd och skickar en beställning till Växjö kommun på en särskild blankett.

När vi fått in beställningen kommer vi överens med dig om hur och när du ska få hjälp.

Kontakta din hemkommun i god tid

För att vi ska kunna planera din hemtjänst på ett bra sätt, behöver vi i Växjö kommun ha beslutet från din hemkommun senast fyra veckor innan din vistelse i kommunen.

Senast uppdaterad: 23 juni 2022