Kommunal hemtjänst

Kommunen har många års erfarenhet av hemtjänst och hemsjukvård och vi har utbildade och erfarna medarbetare.

Välj hemtjänstleverantör

Vår uppgift är att ge dig omsorg och stöd av god kvalitet. Vi vill att du ska må bra, känna dig trygg och vara delaktig. Utifrån ditt beslut om hemtjänst gör du tillsammans med en kontaktman från medarbetargruppen upp en plan för hur din hjälp ska utformas efter dina behov och önskemål.

Vi strävar efter att du så långt det är möjligt ska få hjälp av samma personer. Den hjälp du får följer vi upp regelbundet. Det gör vi bland annat genom att vi tillsammans med dig går igenom din planering och ser till att ditt beslut för hemtjänst stämmer överens med ditt behov av hjälp.

Vi gör även enkätundersökningar där resultatet används för att utveckla vår verksamhet.

Växjö kommuns hemtjänst är indelad i olika hemtjänstgrupper där grupperna har ansvar för omsorgstagarna inom ett geografiskt område.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

Postadress

Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen
Box 1222
351 12 Växjö

Telefon

0470-410 00

E-post

omsorgsnamnden@vaxjo.se

Antal anställda: cirka 370 inom hemtjänsten.
Personalens kompetens: Omsorgspersonalen har undersköterskeutbildning eller annan utbildning som bedöms lämplig. Inom hemsjukvården arbetar distriktssköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Ansvariga chefer har högskoleutbildning. Personalen erbjuds regelbundet att utbilda sig vidare.
Språkkunskaper: Det är en merit att ha kunskap om andra kulturer och förutom svenska också kunna fler språk som talas eller förstås av personer som får hjälp av oss.
Profilering: Mångårig erfarenhet av hemtjänst och hemsjukvård. Särskild kompetens inom demensvård och stöd till anhöriga.
Tjänster: Omvårdnad och service.
Tid: Omvårdnad dygnet runt. Service vardagar klockan 08.00-18.00
Geografiskt område: Hela Växjö kommun.
Tilläggstjänster: Växjö kommun erbjuder inga tilläggstjänster.

Senast uppdaterad: 22 juni 2022